Zachęcamy do pobrania materiałów dodatkowych do naszych gier. Świetnie nadają się do utrwalenia wiadomości. Mogą również być użyte w formie testu lub jako zadanie domowe. Materiały są darmowe 🙂 Po prostu kliknij na link, aby pobrać plik.

Nagrania do fiszek zdaniowych (POZIOM A1)

Nagrania do fiszek zdaniowych (POZIOM A2)

Nagrania do fiszek zdaniowych (POZIOM B1)

Nagrania do fiszek zdaniowych (POZIOM B2)

Instrukcja gry Fun Card English 

Instrukcja gry Vocabulary Builder

Instrukcja gry Egzamin Ósmoklasisty

Instrukcja gry Mixed Tenses

Instrukcja Gry Fun Domino English

Fun Grammar Practice E-book (Level A1/A2)

Fun Grammar Parctice E-book (Level A2/B1)

XXL Fun Card English 1 worksheets (16 crosswords)

XXL Fun Card English 2 worksheets (16 crosswords)

XXL Fun Card English 3 worksheets (320 picture puzzles)

XXL Fun Card English 4 worksheets (320 questions)

XXL Fun Card English 6 worksheets (640 conversation questions)

XXL Egzamin Ósmoklasisty Grammar Worksheets

XXL Egzamin Ósmoklasisty Vocabulary Worksheets

XXL Egzamin Ósmoklasisty Situations Worksheets

MATURA PODSTAWOWA GAP-FILL WORKSHEET

MATURA PODSTAWOWA GRAMMAR WORKSHEET

MATURA PODSTAWOWA VOCABULARY WORKSHEET

MATURA ROZSZERZONA GAP-FILL WORKSHEET

MATURA ROZSZERZONA GRAMMAR WORKSHEET

MATURA ROZSZERZONA VOCABULARY WORKSHEET

MIXED TENSES WORKSHEET A1/A2

MIXED TENSES WORKSHEET A2/B1

MIXED TENSES WORKSHEET B1/B2

Fun Card English 100 USEFUL PHRASES WORKSHEET

Fun Card English ADJECTIVES, COMPARATIVES AND SUPERLATIVES VOCABULARY LIST

Fun Card English ADVERBS VS ADJECTIVES WORKSHEET

Fun Card English ARTICLES WORKSHEET

Fun Card English CAN – CAN’T VOCABULARY LIST

Fun Card English COLLOCATIONS PART 1

Fun Card English COLLOCATIONS PART 2

Fun Card English COLLOCATIONS PART 3

Fun Card English COUNTABLE – UCOUNTABLE NOUNS WORKSHHET

Fun Card English GERUND VS INFINITIVE WORKSHEET

Fun Card English HAVE GOT VOCABULARY LIST

Fun Card English IDIOMS WORKSHEET

Fun Card English IDIOMS PART 2 WORKSHEET

Fun Card English IRREGULAR VERBS WORKSHEET

Fun Card English IS – ARE – WAS – WERE VOCABULARY LIST

Fun Card English MY 50 QUESTIONS PART 3 WORKSHEET

Fun Card English MY FIRST 50 QUESTIONS WORKSHEET

Fun Card English MY FIRST 50 VERBS WORKSHEET

Fun Card English MY NEXT 50 QUESTIONS WORKSHEET

Fun Card English MY NEXT 50 VERBS WORKSHEET

Fun Card English PASSIVE VOICE WORKSHEET

Fun Card English PAST SIMPLE VOCABULARY LIST

Fun Card English PHRASAL VERBS WORKSHEET

Fun Card English PHRASAL VERBS PART 2 WORKSHEET

Fun Card English PREPOSITIONS, PREPOSITIONS WORKSHEET

Fun Card English PRESENT CONTINUOUS VOCABULARY LIST

Fun Card English PRESENT SIMPLE VOCABULARY LIST

Fun Card English PRONOUNS WORKSHEET

Fun Card English REPORTED SPEECH WORKSHEET

Fun Card English SENTENCE TRANSFORMATIONS PART 1 WORKSHEET

Fun Card English SENTENCE TRANSFORMATIONS PART 2 WORKSHEET

Fun Card English SINGULAR VS PLURAL WORKSHEET

Fun Card English THERE IS – THERE ARE WORKSHEET

Fun Card English TO BE VOCABULARY LIST

Fun Card English WHO, WHEN, WHERE VOCABULARY LIST

Fun Card English WORDFORMATION WORKSHEET

Vocabulary Builder Level Elementary Vocabulary List

Vocabulary Builder Level A1 Vocabulary List

Vocabulary Builder Level A1 Worksheet

Vocabulary Builder Level A2 Vocabulary List

Vocabulary Builder Level A2 Worksheet

Vocabulary Builder Level B1 Vocabulary List

Vocabulary Builder Level B1 Worksheet

Vocabulary Builder Level B2 Vocabulary List

Vocabulary Builder Level B2 Worksheet